BÖLGE KALKINMASI SAMSUN-SARP DEMİRYOLU İLE SAĞLANIR

BÖLGE KALKINMASI SAMSUN-SARP DEMİRYOLU İLE SAĞLANIR

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre tarafından hazırlanan Samsun-Sarp Demiryolu Raporu’nda, “Karadeniz’de demiryolu hattının sadece Rize-Trabzon-Erzincan hattı ile sınırlı olması ölçek ekonomisinin kaybolmasına yol açacaktır.” ifadelerine yer verildi. 
Raporda şu bilgilere yer verildi: Ulaştırma; “kişilerin ve malların/eşyaların yer ve/veya zaman faydası sağlamak üzere ekonomik, hızlı ve güvenli yer değiştirmesi” olarak tanımlanmakta ve tüm dünyada ulaştırma sistemlerinin koordineli ve kombine yapıda faaliyet göstermesi ekonomik gelişmenin yadsınamaz bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, acil olarak, Samsun-Sarp arasında hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapacak bir demiryolu ağına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölgede anılan illerin ortak özelliği Türkiye’de en çok göç veren iller olmasıdır. Bunun en önemli nedeni ise istihdam imkânlarının kısıtlı olmasıdır.

RİZE-TRABZON-ERZİNCAN HATTI ÖLÇEK KAYBINA NEDEN OLUR

Bu hat üzerinde yapılacak demiryolu ağı sırasıyla Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı gibi Samsun-Sivas-Ankara- İstanbul bağlantılı seferlerin yapılması da mümkün olacaktır. Özellikle, sanayi ve limancılık alanında gelişen bölge illerinde üretilen ürünler bu hat üzerinde kolayca taşınabilecektir. Bu kapsamda demiryolu hattının sadece Rize-Trabzon-Erzincan hattı ile sınırlı olması ölçek ekonomisinin kaybolmasına yol açacak ve hattın Sarp’tan Samsun’a kadar uzatılması Karadeniz Bölgesi illerinin ve ilimiz Ordu’nun İç Anadolu, Doğu, Güney ve Batı illeri ile bağlantısının en ucuz maliyetle kurulmasını sağlayacaktır. Demiryolu ulaşımı, bu bölge yerleşim yerlerini ekonomik anlamda ticaret merkezi kılmasının dışında sosyo-kültürel gelişim açısından da önemli etkiler yaratacaktır. Çünkü, ulaşım her türlü kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin ulaşım sistemlerini kurgularken demiryoluna özel önem verdikleri, karayolu-havayolu, demiryolu-denizyolu kombinasyonunu sağladıkları görülmektedir.  

SAMSUN-SARP MALİYETİ DÜŞÜRÜR TURİZME İVME KAZANDIR

Ordu ili açısından, Ünye limanında günümüzde Karadeniz’in kuzeydeki ülke limanlarına başlayan Ro-Ro seferleri ve ileride başlatılacak konteyner taşımacılığının da aktif olmasıyla beraber hem Samsun’a gelen hem de Ünye’ye gelecek konteyner yükler gemiden indirildikten sonra bu hat üzerinde demiryolu ile taşınarak kombine taşımacılıkta maliyet avantajı sağlanacaktır. Ayrıca son dönemlerde Ünye’ye gelen kruvaziyer gemisi ile bölge turist çekmekte ve gelen turistlerin demiryolu yolcu taşımacılığı ile en başta Ordu’daki turistik yerlere ve yukarıda sayılan illere ilave olarak Gürcistan’a turistik seyahat yapma imkanı sağlanacaktır.    

SAMSUN-SARP DEMİRYOLU’NUN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

Ordu’dan geçecek demiryolu, gerek demiryolu taşımacılığı gerekse hızlı tren taşımacılığı ile başta istihdam olmak üzere ilin ekonomik sorunlarının çözümünde önemli bir katkı sağlayacaktır. Yaratacağı istihdam olanakları nedeniyle ortaya çıkacak tersine göç ile göç çeken diğer iller açısından da ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel açıdan oluşan basınçlar azalacaktır. Bu durum, tüm Türkiye açısından daha dengeli bir şehirleşme, daha dengeli bir yatırım dağılımı, daha kaliteli yaşam olanakları ve sosyal adalet açısından daha dengeli bir toplum yaratacaktır.

ULAŞIMIN OLMADIĞI BÖLGE GELİŞEMEZ

Bir bölgenin gelişmişlik düzeyi ile o bölgedeki ulaşım ağı arasında güçlü bir ilişki vardır. Ulaşımda ileri teknolojilerin kullanılması bölge halkına önemli derecede konfor ve rahat ulaşım sağlamasının yanında zaman tasarrufu da sağlayacaktır.  Bu nedenle hızlı tren ağının öncelikle ve özellikle Ordu-Samsun arasında kurulması iki il arasındaki nüfus hareketliliğini arttırarak her iki ile de ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır. Samsun-Sarp Demiryolu Projesi’nin Ordu’dan Giresun-Trabzon-Rize ve Artvin illeri sınırlarını aşarak Gürcistan’ın Sarp sınır kapısına oradan da Batum-Tiflis hattına oradan Azerbaycan’a uzanması ile Doğu Karadeniz bölgesindeki illerde ticaretin hızlanmasını gerçekleşecektir. Bu illere daha fazla turist gelecektir. Bölgede turizm sektörüne yatırımların artması beklenebilir. Kara, hava ve son olarak deniz ve demir yolu ulaşımı olan bir Ordu, cazibe merkezi haline gelecektir.  

SAMSUN-SARP TİCARETİ GÜÇLENDİRECEKTİR

Havaalanı, üniversitesi, turizmi, ekonomisi, denizi, yatırımları çekecek Organize Sanayi Bölgeleri, ileride Akdeniz’le Karadeniz’i birbirine bağlayacak raylı sistem Ordu’yu çevre illerin de yararlanabileceği lojistik merkezi haline getirecektir. Özellikle demiryolu ile oluşturulacak ağ, Samsun-Sarp arasını birbirine bağlayacaktır. Ordu’da Ünye’ye inşa edilecek bir limanla denizyolu, Samsun-Sarp Demiryolu ve İç Anadolu Karayolunun birleştirilmesi halinde hem ülke içinde bir akış sağlanacak (ticari, sosyal) hem de denizyolu ulaşımı ile pek çok ülke ile bağlantı kurulacaktır. Yapımı planlanan demiryolu projelerinden biri olan Samsun-Mersin Yeni Demiryolu Projesinin (Kuzey-Güney Koridoru) hayata geçirilmesi ile Samsun-Sarp Demiryolunun birleştirilmesi Ordu’nun Güney illere ticaretini arttıracaktır.   İller arasında ulaşımın hızlı ve kolay olması bölgedeki havaalanlarının da kullanımını artıracaktır. Samsun, Ordu ve Trabzon’daki havaalanlarına gelenler buralardan hızlıca diğer il ve ilçelere tren ile gidebilecektir.  

KARAYOLUNDAKİ KAZALARI DÜŞÜRECEKTİR

Eğer bölgenin doğal güzellikleri dikkate alınarak bu proje gerçekleştirilir ise demiryolu, mevcut karayollarının sıkışıklığını azaltacak ve hava kirliliği sorununun çözümüne olumlu katkıda bulunacaktır. Karayollarında trafik yükünün azalması, bu yolların bakım ve onarım giderlerinin azalmasını da sağlayacaktır. Aynı zamanda azalan karayolu trafiği ile kaza oranlarında da bir azalma olabilecektir.  

KARADENİZ KIYI ŞERİDİNDE DEMİRYOLU EKSİKTİR 

Sarp’a kadar giden demiryolu sayesinde Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkeler ile ticari faaliyetler güçlenecektir. Bu demiryolunun Samsun-Ankara demiryoluna bağlanması ile mevcut durumda çok uzun süren otobüs ile Ankara’ya seyahat çok daha kısa sürecektir. Samsun-Sarp Demiryoluna en yakın demiryolu Sivas-Turhal-Amasya-Samsun-Çarşamba Konvansiyonel tek hat tren yoludur. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Konvansiyonel tek hat tren yolu bulunmaktadır. Samsun-Sarp Demiryolunun bu tren yollarına bağlantısının sağlanması halinde hem demiryolu hatları birleştirilerek Türkiye’nin hemen hemen her yerine demiryolu ile ulaşım sağlanabilecek hem de Karadeniz kıyı şeridinde eksik olan demiryolu ağı ülkemize kazandırılacaktır.”   

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMA YÖNTEMLERİNE GÖRE GENEL AVANTAJLARI

Demir yolu taşımacılığı, ağır ve hacimli yükler için çok yüksek maliyetlere katlanılmadan yapılabilecek bir taşımacılık türüdür. Çevreye duyarlı bir taşımacılık türüdür. Diğer taşıma türlerine göre daha güvenlidir. Kara yolu trafik yükünü hafifletir. Sabit fiyat garantisi vardır. Uluslararası geçişlerde geçiş üstünlüğü vardır. Ağır tonajlı ve havaleli yükler için çok uygun bir taşıma türüdür.

Kaynak: Ordu Olay/Hasan Cem Özel