2020 A.B.D. Başkanlık Seçimleri ve Gürcistan’ın Jeopolitik Ekseni

2020 A.B.D. Başkanlık Seçimleri ve Gürcistan’ın Jeopolitik Ekseni

2020 yılının beklide küresel ölçekteki piyasalar için tek heyecan verici müjdesi,Amerikan Başkanlığı seçimleri ve akabinde COVID-19’unolası atıl bir form kazanıp,Gürcistan için olduğu kadar,uluslar arası piyasalar için de tünelin sonundaki ışığın gözükmesi oldu. 

 Bu sükûtu hayallere nasip emanet yılın en çarpıcı özelliği ise, ABD ile Gürcistanarasındakidiplomatikilişkilerin22.yıldönümünetevafuketmiş olmasıdır.

 Takriben çeyrek asırdır gelişmekte olan ikili ilişkilerin altında aslen;IMF, Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası aracılığıyla yapılan finansman kapsamlı işbirliği yatmaktadır.

 Genele bakıldığında, ortak payda da buluşulamayan pek çok sorun olsa da, hem Gürcistan hem de ABD'de seçimlerinin arifesinde, belkide en zorlu soru, her iki tarafın da normal seyrinde ilerleyen ticari ve diplomatik ilişkilerin statüsü konusunda nasıl bir form alacağıdır.

 Bundan ziyade, Gürcistan’daki seçimler sonucunda ve COVID-19'un piyasalardaki etkisiyle, Tiflis çevrelerinde Moskova’nın Gürcistan üzerindeki ekonomik ve askeri etkisini arttırıp, stratejik yörüngesine girmesi yolunda da yaygın bir inanç mevcut.

 Hali hazırda yaklaşmakta olan seçimler,Gürcistan’da ki makro ekonomik cazibeyi ve bununla beraber ülkedeki doğrudan yabancı yatırımların kaderine karar verecek.

 Amerikan cephesinden bakıldığında,Gürcistan’daki süregelen ekonomik reformlarla ilgili Avrupa-Atlantik entegrasyon faslının ilerlemesi,AB üyeliği hedeflerinin tutturulması NATO üyesi olmaya aday hedefler ile yakından örtüşüyor.

 Tüm bu yapıcı adımlar, mevcut Trump yönetiminin, Gürcistan için olumlu bir yönde ilerlediğini gösteriyor. Fakat, Biden yönetiminin Ukrayna’da patlak veren skandalı ile Gürcistan’daki aynı dinamik düzeyi Yakalama ihtimali zor gözüküyor.

 Küreselpiyasalarınbelirleyicisiolangerekürün-hizmettedarikzincirinin sürdürülebilirliği, gerek kurumların kurumsal işleyiş yapısı, Gürcistan’da neredeyse namevcut olup, kapitalizmin temel taşları halen sosyalist düşüncenin gölgesinde kalmaktadır.

 Bu açıdan bakıldığında, IMF veya benzeri kurumlardan gelen, faiz tahakkuk eden kredilerle kartopu etkisi işlerim yolunda gitmediğini göstermektedir. Tiflis’in en işlek caddelerindeki kafe ve mağazaları ile ünlü Erekle II caddesinde bir yürüyüş durumu gözler önüne serecektir.