YAHUDİLER KÜRT SOYUNDAN MI GELMEKTEDİR !

YAHUDİLER KÜRT SOYUNDAN MI GELMEKTEDİR !

Kıymetli okuyucular, aşağıda paylaşacağım bu yazıya ilişkin olarak "Bu yazı neden yazıldı? Amacınız ne?" gibi eleştirilerde bulunabilecek bazı kişiler olabilir. Ancak bu yazımda belirli bir grubu eleştirmeyi amaçlamıyorum. Aslında eleştirilecek bir durum da söz konusu değil. Sadece yaptığım bir araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istedim.

 İsrail ve Yahudiler, soy kökenlerini semavi dinlerin atası olarak kabul edilen Hz. İbrahim'e dayandırmaktadırlar. İslam inancına göre Hz. İbrahim hakkında çeşitli anlatımlar bulunmaktadır. İbrahim peygamberin, Urfa'da doğduğuna, babasının adımında  Taruh olduğuna ve babasının erken yaşta vefat ettiği sonucuyla annesinin amcası Azer ile evlendiğine dair yazılar bulunmaktadır.

 İbrahim peygamberin, put hanede bekçilik yapmakla görevlendirildiği ve bir gün putları yıktığı, ardından kralın işkencelerinden kaçarak önce Mısır'a, sonra da bugünkü Filistin-İsrail topraklarına yerleştiği semavi dinlerin en önemli kitaplarında yer almaktadır. Kaynak kitaplarda, İbrahim peygamberin ilk eşi Sera'dan çocuğu olmadığını, ancak kral Firavun'un hediye ettiği cariye Hacer'den bir erkek çocuğu olduğunu ve bu durumun aile içinde sorunlara yol açtığını belirtirken, daha sonra yaşlılığına rağmen Sahra'nın hamile kalarak İshak'ı dünyaya getirdiği anlatılmaktadır.

 Yazılı kaynaklarda, Hacer ve oğlu Mekke'ye terk edildiği, İbrahim peygamberin ailesinin ağlamasına rağmen onları susuz ve yiyeceksiz bıraktığı bir "kuma kavgası" olarak adlandırılabilecek olay da yer almaktadır. Diğer taraftan, Sahra ve İbrahim peygamberin ölümüne kadar aynı yuvada yaşadıkları da belirtilmektedir.

 Bugün bile İsrail'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Yahudi ve Musevi inancını benimseyen topluluklar, soy kökenlerini, semavi dinlerin atası olarak bilinen Urfa'lı Kürt asıllı Hz. İbrahim peygambere dayandırmaktadırlar. Bu makalede, birçok araştırmacının yazılarından ve sunduğu kaynaklardan elde ettiğim bilgilere dayanarak Yahudilerin soy kökeninin Kürt soydaşlarına dayandığı önerisinde bulunmaktayım.